!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Dokument och blanketter

 

 

Här finns olika dokument som kan vara bra att ha tillgång till.

Sagogångens stadgar

Sagogångens informationshäfte (version okt. 2018- uppdateras löpande)

Sagogångens informationshäfte på engelska (version september. 2016 - uppdateras löpande)

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016-17

Årsredovisning 2015-16

Årsredovisning 2014-15

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2012-13

Årsredovisning 2011-12

Blanketter

Ansökan om andrahandsuthyrning (Insändes till Riksbyggen - adress finns i ansökan)

Ansökan om uttag ur reparationsfond (Insändes till Riksbyggen - adress finns i ansökan)

Ändring i lägenhet-regler och ansökningsblankett (Lämnas till expeditionen Sagogången 10)

Mall för motion till årsstämman. (Inlämnas till Styrelsen senast 31/7)

Störningsblankett (inlämnas till styrelsen)

Fler finns hos Riksbyggen

Fullmakt vid föreningsstämma

Dokument

Årsstämma 2016.pdf 2018-09-11