!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedningen

Valberedningen 

Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

Kontakta valberedningen om du har tankar eller åsikter om vem eller vilka som är bäst lämpade att sitta i styrelsen och/eller fritidskommittén.

Anne-Christin Granath Sagogången 11

Bernt Eriksson Sagogången 36

Bengt Berglund Sagogången 11

e-post: info@sagogangen.se

 

Motioner 

Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna § 61, skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång. Detta innebär för vår förening att motionerna skall vara inlämnade senast den 31/7.