!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Följande trivselregler gäller i föreningen:

 

HUSDJUR

Husdjur skall vara kopplade och får ej rastas inom området.

Katter får ej släppas lösa.

Matning av fåglar är inte tillåtet inom området.

TRAFIK

Endast de med tillfälligt tillstånd får köra inom området. Tillfälligt tillstånd utfärdas av fastighetsskötaren på expeditionen, nyckel till bommen lånas mot en deponeringsavgift på 500 kronor.

Parkeringsförbud råder för bilar och motorcyklar inom området.

Mopeder skall ledas inom området med avstängd motor.

GRILLNING

Grillning får endast ske på särskilda platser.

KÄLLARGÅNGAR

Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller andra saker i källargångarna.

STÖRANDE LJUD

Ta hänsyn till dina grannar. Mellan klockan 22.00 - 06.00 skall det vara lungt i området.

DÖRRAR

Du får inte göra någon åverkan på ytterdörrarna, inga extra lås, inga spikhål etc.

PARABOL

Tillstånd krävs för uppsättning av parabol. Ansökan görs hos styrelsen.

MARKISER

Tillstånd krävs för uppsättning av markis. Ansökan görs hos styrelsen.

MATTOR

Mattskakning från balkonger och loftgångar är inte tillåtet.

BALKONGER OCH LOFTGÅNGAR

Det är inte tillåtet att bygga in balkonger eller loftgångar.

BALKONGLÅDOR

Balkonglådor skall enligt arbetarskyddslagen hängas på insidan av balkong- eller loftgångsräcket.

RÖKNING

Det är inte tillåtet att röka i gemensamma lokaler.

STÖRNINGAR

Om du upplever att du blir störd av någon boende så är det bästa att prata med vederbörande. Om du inte vill det så finns det en blankett under "Dokument och blanketter" som du kan fylla i och lämna till styrelsen.